Logo R.K. Basisschool de Boogerd

 

Missie en visie

WAAR WE VOOR STAAN

De missie is een korte en bondige beschrijving van waar wij voor staan. De missie geeft aan wie wij zijn en wat we doen en beschrijft de kernactiviteit van de school. De missie van basisschool de Boogerd luidt:

"Natuurtalenten in bloei"

Deze missie is geformuleerd op grond van de volgende kernwaarden:

 Ontwikkelen

Bewust en doelgericht werken aan een optimale ontwikkeling van de kinderen, met een juiste begeleiding.

 Veiligheid

De belangrijkste voorwaarden om te kunnen ontwikkelen zijn onderling vertrouwen en respect voor elkaar in een sociaal en fysiek veilige omgeving.

 Samenwerken

Leerlingen, team, ouders en dorp werken met elkaar samen aan de ontwikkeling van de kinderen.

 Zelfbewust

Kinderen en teamleden hebben zicht op de eigen kwaliteiten en ontwikkelingsdoelen en nemen deze als uitgangspunt voor verdere ontwikkeling.

VISIE

Hierin wordt uitgelegd waar wij, aangestuurd door onze missie, naar streven. Onze visie geeft aan hoe wij, in een ideale situatie, de school in de toekomst willen vormgeven. De visie is een gemeenschappelijk toekomstbeeld dat expliciet is beschreven.

Onderwijskundige visie

Wij bieden op de Boogerd een doorgaande lijn in de leerstof voor kinderen van 4 tot 12 jaar, die wordt aangeboden passend bij de individuele mogelijkheden van ieder kind. De leerkracht geeft hierbij instructie op groeps- en individueel niveau en heeft een begeleidende en stimulerende rol en zorgt voor een uitdagende leeromgeving. We werken doelgericht vanuit leerdoelen waarbij het proces van groot belang is, maar waarbij we het product voor ogen houden.

Pedagogische visie

Op de Boogerd creëren de leerkracht en leerling samen een sociale en veilige omgeving waarin de leerling verantwoordelijkheid durft te nemen en kan samenwerken zodat hij zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.

Zorg voor kinderen

Op de Boogerd bieden we alle kinderen de optimale zorg die ze nodig hebben, binnen de mogelijkheden van de school. We hebben de ontwikkeling van ieder kind goed in beeld zodat we vroegtijdig kunnen signaleren en zo optimaal mogelijk ieder kind kunnen begeleiden.

Ouders

Onze school is er voor de kinderen, leerkrachten en voor ouders. We vinden het prettig als ouders zich er thuis voelen. Uitgangspunt daarbij is dat ouders betrokken partners zijn op de Boogerd. Wij willen met ouders open communiceren over de ontwikkeling van hun kind. De school draagt samen met de ouders verantwoordelijkheid voor de begeleiding en ontwikkeling van het kind.