Logo R.K. Basisschool de Boogerd

 

Missie

WAAR WE VOOR STAAN

De missie is een korte en bondige beschrijving van waar wij voor staan. De missie geeft aan wie wij zijn en wat we doen en beschrijft de kernactiviteit van de school. De missie van basisschool de Boogerd luidt:

"Natuurtalenten in bloei"

Deze missie is geformuleerd op grond van de volgende kernwaarden:

 Ontwikkelen

Bewust en doelgericht werken aan een optimale ontwikkeling van de kinderen, met een juiste begeleiding.

 Veiligheid

De belangrijkste voorwaarden om te kunnen ontwikkelen zijn onderling vertrouwen en respect voor elkaar in een sociaal en fysiek veilige omgeving.

 Samenwerken

Leerlingen, team, ouders en dorp werken met elkaar samen aan de ontwikkeling van de kinderen.

 Zelfbewust

Kinderen en teamleden hebben zicht op de eigen kwaliteiten en ontwikkelingsdoelen en nemen deze als uitgangspunt voor verdere ontwikkeling.