Logo R.K. Basisschool de Boogerd

 

Visie

Onze visie geeft aan hoe wij het onderwijs in de school willen vormgeven.

Onderwijskundige visie: Wij bieden op de Boogerd een doorgaande lijn in de leerstof voor kinderen van 4 tot 12 jaar, die wordt aangeboden passend bij de individuele mogelijkheden van ieder kind. De leerkracht geeft hierbij instructie op groeps- en individueel niveau en heeft een begeleidende en stimulerende rol en zorgt voor een uitdagende leeromgeving. We werken doelgericht vanuit leerdoelen waarbij het proces van groot belang is maar waarbij we het product voor ogen houden.

Pedagogische visie: Op de Boogerd creëren de leerkracht en leerling samen een sociale en veilige omgeving waarin de leerling verantwoordelijkheid durft te nemen en kan samenwerken zodat hij zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.

Zorg voor kinderen: Op de Boogerd bieden we alle kinderen de optimale zorg die ze nodig hebben, binnen de mogelijkheden van de school. We hebben de ontwikkeling van ieder kind goed in beeld zodat we vroegtijdig kunnen signaleren en zo optimaal mogelijk ieder kind kunnen begeleiden.

Ouders: Onze school is er voor de kinderen, leerkrachten en voor ouders. We vinden het prettig als ouders zich er thuis voelen. Uitgangspunt daarbij is dat ouders betrokken partners zijn. Wij willen met ouders open communiceren over de ontwikkeling van hun kind. De school draagt samen met de ouders verantwoordelijkheid voor de begeleiding en ontwikkeling van het kind.

Welke kernwoorden passen bij onze school:

 sfeervol en warm                                                                   samenwerken 

   dorpsschool

 ambitie                                                                                    met aandacht