Logo R.K. Basisschool de Boogerd

 

Visie

Wij streven naar toekomstgericht onderwijs dat kinderen vaardig, waardig en aardig maakt.

Vaardig
Wij bieden ál onze kinderen een stevige kennisbasis door met ze te werken in kleine instructiegroepen, met veel aandacht voor het individu en door onderwijs op maat te bieden. Wij vinden het belangrijk dat, waar mogelijk, deze kennis thematisch, in samenhang wordt aangeboden. We koesteren hoge, maar gezonde verwachtingen van onze kinderen. 

Waardig
Wij willen onze kinderen helpen om waardige, tolerante burgers te worden door hen bewust te maken van de maatschappij om ons heen.

Aardig
Wij bieden onze kinderen een veilige leeromgeving waar respect, vertrouwen, en saamhorigheid erg belangrijk zijn. Wij leren onze kinderen op doordachte en positieve wijze sociale vaardigheden aan.