Logo R.K. Basisschool de Boogerd

 

Interne begeleiding (IB)

De intern begeleider (IB’er) op De Boogerd is Saskia. Zij is het aanspreekpunt voor zowel ouders, leerkrachten als directie wanneer het om leerlingenzorg gaat. Wanneer een leerkracht, samen met de ouders, constateert dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft, wordt dit besproken met de IB’er. 

Klik hier om Saskia te mailen.