Logo R.K. Basisschool de Boogerd

 

Klachtenregeling

De klachtenregeling:

Mocht u als ouder een klacht hebben over bepaald gedrag of bepaalde beslissingen van de school, een leerkracht, een (oud)leerling of een bestuurslid, dan gaan we er vanuit dat u deze klacht eerst bespreekt met degene die de klacht betreft. Als u zich onvoldoende gehoord voelt, kunt u contact opnemen met de directeur.

Onze klachtenregeling vindt u hier: 

Klachtenregeling

De Interne Contact(vertrouwens)Persoon (ICP)

De Interne Contact(vertrouwens)Persoon (ICP) is door de school aangesteld om ervoor te zorgen dat klachten van kinderen of ouders altijd serieus worden genoen en op een zorgvuldige manier worden afgehandeld.

Elke ouder of kind kan een beroep doen op hem/haar als er een probleem is, van welke aard dan ook, waar u of uw kind niet met de groepsleerkracht of de directie over wilt of durft te praten. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld.

Voor dit schooljaar is dat:

Saskia Mensonides

saskia.mensonides@rk-deboogerd.nl

Als het nodig mocht zijn, wordt de klacht doorverwezen naar de Externe Vertrouwenspersoon. De Externe Vertrouwenspersoon is geheimhouding plichtig.