Logo R.K. Basisschool de Boogerd

 

Ouderportaal

Op De Boogerd werken wij met het leerlingadministratiesysteem ParnasSys. Hierin worden alle gegevens van de leerling bijgehouden. Als ouder ontvangt u van ons ook inloggegevens voor het ouderportaal van ParnasSys, zodat u zelf ook kunt inloggen en de gegevens van uw kind kunt bekijken en bijwerken. Het ouderportaal is te bereiken via www.parnassys.net.

Op dit moment kunt u in het ouderportaal onder andere;

  • NAW-gegevens wijzigen
  • Akkoord geven op gemaakte afspraken en gespreksnotities met de leerkracht
  • Behaalde Cito-scores bekijken

Beschikt u niet over (de juiste) inloggegvens? Mail dan naar Mark.